Geraakt! Verhalen van dienders

Er worden hoge eisen gesteld aan politiemensen. Ons optreden in de publieke ruimte wordt steeds vaker op beeld vastgelegd. Als we het in de ogen van burgers niet goed doen, dan gaan deze beelden razendsnel viral en heeft iedereen een mening. Het verhaal erachter is vaak genuanceerder, maar dat komt niet in de media. Als collega’s daarbij zelf onderwerp van onderzoek worden, dan wordt het extra complex. We worden niet zelden in de verdediging gedrukt, terwijl terugkijken en leren van wat goed ging en minder goed juist zo belangrijk is.

Ons gezag op straat en de kwaliteit van ons optreden worden in hoge mate bepaald door de mens achter de diender. Niet alleen dagelijks op straat, maar ook bij grotere onderzoeken wordt een beroep gedaan op het vakmanschap van collega’s. Of het nu gaat om de rellen in Geldermalsen, het begeleiden van asielstromen of het aanpakken van een kinderporno-netwerk. Van politiemensen wordt te allen tijde verwacht dat zij zodanig werken dat allerlei groepen en stromingen kunnen zeggen: ‘deze politie is van iedereen’.

Tijdens de NIK-themadag van 20 april a.s. staan de verhalen van dienders centraal. Welk verhaal zit er achter het mediabericht? Hoe kijken zij terug op de gebeurtenissen? Welke lessen kunnen we daaruit trekken? En waar kunnen we trots op zijn?

De themadag wordt gehouden in congrescentrum ‘De Reehorst’ in Ede. Deelname aan deze dag is gratis. Voor informatie kunt u contact opnemen met het Congres- en Evenementenbureau Politieacademie, telefoon (088) 66 22 030, e-mail: congres@politieacademie.nl.

Naast de workshops worden er tijdens deze themadag ook stands ingericht in de centrale foyer. Hierin worden diverse onderwerpen gepresenteerd.

Bekijk hier het volledige programma.