1 januari 2016, eerste publieke inzet SRE

NIK71-workshop11-(6)
Voordat er aanslagen plaatsvonden in de nabijheid in Europa, was de Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart Koninklijke Marechaussee Schiphol reeds bezig met het vraagstuk over hoe te gaan handelen bij, tijdens en na een aanslag. Dit leidde tot het concept Snelle Reactie Eenheid, kortweg SRE. Dit team wordt ingezet op de meldingen in het hoge geweldsspectrum op de luchthaven Schiphol. Kort nadat het concept operationeel was gegaan, kregen we een melding op 1 januari 2010. In de workshop gaat David Foppen in op de dilemma's die hij had tijdens, in en na de melding als commandant SRE.