Moordpartij Joods museum te Brussel

NIK 65 workshop 3
Naar aanleiding van de aanslag op het Joods museum te Brussel werd de politiedienst in Brussel geconfronteerd met een waslijst aan vragen en problemen. Alwaar een strikte scheiding tussen de gerechtelijke afhandeling, de nieuwsgaring en de betrokkenheid van bestuurlijke overheden een gekend probleem zijn, bleken deze feiten aanleiding te geven tot een grondiger debat. De perceptie van de feiten, die gecatalogeerd werden, als een aanslag op de fundamenten van onze democratie, bleek de aanzet om intra- en extra muros talloze zaken in vraag te stellen. In deze workshop is het de bedoeling de weerslag van de feiten in onze dagelijkse werking te belichten.