Teamveerkracht zet de toon

NIK 65 workshop 14
Aan de hand van een verhaal van een teamchef over een concrete praktijkcasus gaat men in deze workshop met de deelnemers interactief op zoek naar elementen van teamveerkracht. Dit kunnen aspecten zijn die in het desbetreffende verhaal voorkomen, maar het kunnen ook thema’s zijn die de deelnemers daarin vanuit de eigen praktijk zelf herkennen. Aan deze opbrengst wordt vervolgens samen betekenis gegeven en op zoek gegaan naar best-practices die helpen om teamveerkracht te versterken. Doel van de workshop is om door het delen van ervaringen en inzichten bewustwording in elementen van teamveerkracht te vergroten en het handelingsrepertoire van de deelnemers te verbreden. De opbrengsten uit de verschillende workshops samen worden later gebundeld en ter beschikking gesteld aan de deelnemers. Leidende opvatting hierbij is: Succes van teams wordt meer bepaald door de manier van samenwerking dan door de individuele competenties van medewerkers. Teamveerkracht zet dus de toon. De onderlinge relatie maakt daarin het verschil.