Ondermijning is van ons allemaal

Ondermijning. We hebben er allemaal beelden bij. Maar het is tegelijkertijd ook een abstract begrip. Wat is het? Hoe herken je het? Welke signalen zijn zichtbaar bij jou in de wijk? En: hoe bestrijd je het?

Ondermijning is geen delict maar een effect, deels zichtbaar en (groten)deels onzichtbaar. De gevolgen voor de samenleving zijn echter groot en dit heeft een negatief effect op gevoelens van veiligheid en het vertrouwen van burgers in de overheid. Het gaat over de aanpak van hennep en vastgoedfraude en over motorclubs, waarbij onder- en bovenwereld door elkaar heen lopen. Maar het gaat ook over schijnbaar kleinschaliger activiteiten, zoals kleine (drugs)handel in de wijk, brievenbusfirma’s of huisjesmelkers. Dit zijn niet alleen zaken voor de recherche, maar van alle collega’s ook in andere disciplines.

Ondermijningsvraagstukken zijn vaak complexe, taaie vraagstukken die vragen om een eigen, unieke aanpak. Alleen een strafrechtelijke aanpak voldoet niet. Een gezamenlijke aanpak met publieke en private partners is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat we niet alleen aan symptoombestrijding doen. Alleen dan kunnen we duurzame effecten bereiken. Dit betekent dat er geen protocol is, geen standaard aanpak of toolkit. Samen met partners moeten aanpakken op maat worden ontwikkeld. Dit vraagt tijd, geduld en soms terughoudendheid. Dat is wennen omdat wij als politie het liefst direct problemen oplossen en doorpakken.

Tijdens de NIK-themadag van 8 oktober 2015 vertellen collega’s over hun ervaringen bij de aanpak van ondermijning. Hoe zij hebben geleerd anders te kijken en de samenwerking op te zoeken. Collega’s delen hun ervaringen aan de hand van de grote en kleine successen, vertellen over hun soms creatieve aanpakken en over de kunst van het samenwerken.


Programma NIK Themadag 8 oktober 2015