Spookburgers in Amsterdam: broedplaatsen van criminaliteit

NIK 66-foto 1
In de aanpak van zware criminaliteit hebben de opsporingsdiensten vaak te maken met in anonimiteit levende personen. Binnen deze tijdrovende onderzoeken komen rechercheurs op onderzochte adressen bewoners tegen die in de bevolkingsregisters niet als zodanig staan geregistreerd. Deze anoniem in onze gemeenschap levende personen worden ook wel ‘spookburgers’ genoemd. Bij een aantal van hen bleek de anonimiteit voort te komen uit een bewust gekozen leefwijze. Een leefwijze waarin zij zich bezig bleken te houden met criminele activiteiten en daarom onvindbaar wilden zijn voor alle overheidsinstanties. Dit fenomeen ziet het Fenomenenteam van de politie-eenheid Amsterdam als het verzwakken en/of misbruiken van de structuur van de maatschappij en zij wil het ondermijnende karakter daarvan tegengaan. Binnen deze workshop wordt een mogelijkheid van interventie tegen ‘criminele spookburgers’ gepresenteerd.