Aanpak malafide kamerverhuur in Lelystad

NIK 66-foto 2
Wijkagenten in Lelystad signaleren forse problematiek rond kamerverhuurpanden in Lelystad. Naast zichtbare overlast ontstaan vermoedens van vormen van zware criminaliteit zoals uitbuiting en witwassen.
Een jarenlange, integrale aanpak zorgt niet voor verbetering van de situatie. Malafide verhuurders lijken onaantastbaar. Een typisch voorbeeld van een wicked problem. Het ondermijnend effect voor de buurt is in de ogen van de wijkagenten ontoelaatbaar. Besloten wordt tot een opschaling. Een bijeenkomst wordt belegd waarbij ook niet voor de hand liggende partners van binnen en buiten de overheid meedenken over de aanpak. Deze bijeenkomst is de start van een ander vergunningenbeleid van de gemeente Lelystad.