Fenomeenonderzoek money transfer kantoren

NIK 66-foto 3
Ondermijnende criminaliteit wordt veelal omschreven als vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Uit onderzoeken blijkt dat de financiële sector een van de sectoren is die hier gevoelig voor is. Met name de money transfer branche komt in onderzoeken vaak naar voren. Dergelijke kantoren kunnen bij uitstek fungeren als schakel tussen beide werelden. Enerzijds is het een legale, vergunde financiële branche. Anderzijds wijzen talloze onderzoeken uit dat juist criminelen graag gebruik maken van money transfer diensten om geld in het buitenland te krijgen. Eind 2014 is de eenheid Den Haag op zoek gegaan naar partners en begonnen met een fenomeenonderzoek naar money transfer kantoren. De hoofdvraag die beantwoord dient te worden is: “In hoeverre en op welke schaal zijn money transfer kantoren binnen Den Haag (bewust of onbewust) betrokken bij (de facilitering van) criminaliteit?”

Ben jij geïnteresseerd in het financiële en benieuwd naar wat money transfer kantoren nu eigenlijk precies doen en waar de risico’s liggen? En wil je weten waar je tegen aan loopt bij een integrale aanpak?
Kom dan naar deze workshop!