Eerlijkheid loont op Rotterdam Zuid

NIK 66-foto 4
Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijke stad. Rotterdam is de afgelopen jaren steeds veiliger geworden. Dit maakt het mogelijk om een stap verder te gaan in de aanpak van - in het bijzonder - ondermijnende criminaliteit. De aanpak van ondermijnende criminaliteit is een aanvulling op de bestaande veiligheidsaanpak en draagt bij aan structurele veiligheid en veiligheidsbeleving in de stad, doordat we duidelijk maken dat we deze criminaliteit niet accepteren. Eerlijkheid moet lonen in Rotterdam.
De aanpak wordt gericht ingezet in gebieden waarvan de veiligheidsontwikkeling achterblijft. We zijn gestart op Zuid om de positieve impuls vanuit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid te ondersteunen en versterken. Het blootleggen en aanpakken van ondermijnende criminaliteit vraagt om georganiseerd optreden vanuit de overheid. Om die reden bepalen we een gezamenlijke strategie en inzet met de zogenaamde RIEC-partners. We maken samen een vuist tegen ondermijnende criminaliteit. De afgelopen periode is gebleken dat het loont om een spade dieper te gaan. We brengen eerder onzichtbare, criminele structuren in beeld en pakken ze aan. Naast het bestrijden van deze vorm van criminaliteit, willen we deze voorkomen en laten zien dat eerlijkheid loont. Omdat we onzichtbare criminaliteit bestrijden, zijn de resultaten en effecten die we boeken niet altijd direct zichtbaar. De meeste Rotterdammers vinden het onbegrijpelijk en onacceptabel als het erop lijkt dat misdaad loont. Daarom treden we zichtbaar op en gaan we met Rotterdammers op Zuid in gesprek over ondermijning, met slechts één insteek: eerlijkheid moet lonen!

Bekijk de presentatie tijdens de NIK Themadag hier:


Vertrouwen In Zuid Oktober 2015