Aanpak ondermijning door Expliciet Samenwerken

NIK 66-foto 10
Met het project Betere Bijdrage Aanpak Ondermijning sluiten wij aan bij verschillende (startende) tijdelijke samenwerkingen rondom een maatschappelijk veiligheidsprobleem. Wij ondersteunen in het expliciet samenwerken tussen betrokken partijen. Alhoewel dit formeel geregeld lijkt, leert de ervaring dat het komen tot een productieve samenwerking niet vanzelfsprekend is. In deze workshop delen we de ervaringen in het verbeteren van de samenwerking met alle partijen, vanuit het geloof dat expliciet samenwerken met oog voor ieders inbreng en belang de aanpak van ondermijning bevordert. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden vragen we om de deelnemers om samen ervaringen uit te wisselen over hun ervaring met de multidisciplinaire samenwerking.