Kennismaking met “De Blauwe Tafel”

NIK 66-foto 14
Tijdens deze workshop maakt de deelnemer kennis met het hulpmiddel “De Blauwe Tafel”, dit ondermeer om de signalen van het fenomeen ondermijning te kunnen herkennen en onderkennen. “De Blauwe Tafel” is bedoeld om met elkaar in gesprek te raken en van gedachten te wisselen over het fenomeen ondermijning. Om zo inspiratie en ideeën op te doen en een stapje verder te kunnen zetten in de aanpak van ondermijnings-problemen.

Wat is “De Blauwe Tafel” niet?
Het is geen workshop (vandaag dus even wel);
Cursus;
Orakel van Delphi.

Wat is “De Blauwe Tafel” wel?
Verdieping op het onderwerp ondermijning;
Bewustwording;
Inzicht;
Inspireren.