Potentiële melders, meldmotieven en meldingsbereidheid

NIK 66-foto 15
Meld Misdaad Anoniem (M.) kan worden ingezet om informatie boven tafel te krijgen die via lopend onderzoek of reguliere opsporing niet bekend wordt. Bij ondermijnende problematiek in een wijk, maar ook bij de aanpak van georganiseerde misdaad zoals motorclubs, de facilitering van hennepteelt of mensenhandel. Welke personen hebben informatie, welke motieven er zijn voor deze personen om informatie (anoniem) te delen en hoe overtuigen we ze ervan dat ze informatie op een vei12. lige, anonieme wijze kunnen melden?
In deze workshop wordt uitgelegd hoe M. werkt en hoe M. in samenwerking met partners als politie, OM en gemeenten de informatiepositie kan verbeteren.