Ondermijning en milieucriminaliteit

NIK 66-foto 16
Ondermijnende milieucriminaliteit vraagt om een effectieve en integrale aanpak willen we Nederland veilig en leefbaar houden. Welke verschijningsvormen ondermijnen onze gezondheid, ons milieu en onze samenleving? De maatschappelijke belangen zijn groot, die van criminelen evenzeer. Het draait om heel veel geld en macht en leidt tot economische, gezondheids- en natuurschade, nu en later. Pas als verschijningsvormen vroegtijdig erkend en herkend worden door álle partners in de veiligheidsketen, kan de bestrijding van die dreigingen succesvol worden ingezet. Deze workshop zet aan de hand van een groot aantal praktijkvoorbeelden ondermijnende milieucriminaliteit in de schijnwerper.
Deze workshop is bedoeld om professionals uit de handhavings- en opsporingspraktijk concrete inzichten te geven voor het herkennen, signaleren van ondermijnende milieucriminaliteit als opstap naar preventie en aanpak. De workshop richt zich naast de politie nadrukkelijk evenzeer op de professionele ketenpartners (zoals de toezichthouders van ILT, NVWA, ISZW, Omgevingsdiensten en de Waterschappen) van de politie die actief zijn in de handhaving van het omgevingsrecht, waaronder milieu. De workshop geeft een inleiding en gelegenheid tot interactie rondom vormen van milieucriminaliteit.