Internationale ontwikkelingen.
Ver van mijn bed show?


De komst van vluchtelingen leidt op steeds meer plaatsen tot maatschappelijke onrust, beroering en verzet. Door het hele land zijn er zorgen over gewelddadige radicalisering en jihadstrijders die naar Syrië reizen of weer terugkomen. Internationaal werkende criminele groeperingen kiezen Nederland als werkterrein en handelen in melkpoeder, wapens, drugs, mensen. High tech crime kent al helemaal geen grenzen. Er is geen ontkomen aan: internationale ontwikkelingen hebben een grote impact op de Nederlandse samenleving en ook op criminaliteit. Niet alleen grensgebieden hebben rechtstreeks met “het buitenland” te maken. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat er vaak meer achter zit dan op het eerste gezicht lijkt. Internationale joint investigation teams zijn geen zeldzaamheid meer. Vanaf volgend jaar vervult Nederland het EU voorzitterschap. Wat zijn lokale gevolgen van al dit soort ontwikkelingen? Dat is vaak nog niet zo makkelijk in te schatten. Hoe doe je dat en wie heeft er goede informatie? Hoe hou je er rekening mee in je dagelijkse praktijk?

Tijdens de NIK-themadag van 21 januari 2016 vertellen collega’s over hun ervaringen met de lokale gevolgen van een verscheidenheid aan internationale ontwikkelingen. Hoe zij hebben geleerd de link te leggen. Collega’s delen hun ervaringen en vertellen over hun praktische en soms ook creatieve aanpak.


Programma NIK Themadag 21 januari 2016

Voor informatie kunt u contact opnemen met het Congres- en Evenementenbureau Politieacademie, telefoon (088) 66 22 030, e-mail: congres@politieacademie.nl of volg ons op twitter @nikthemadag / NIK #67