Privacy: datalekken en apps

NIK 67-2
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP, na 1 januari 2016 de Autoriteit Persoonsgegevens geheten) is toezichthouder op de naleving van de privacywetgeving. Tijdens deze workshop zal het CBP twee privacy-onderwerpen bespreken die ook relevant zijn voor de politie. In relatie tot de meldplicht datalekken zal worden besproken wat de impact van malware is. Niet alleen de impact op privacy, maar ook de relevantie voor de politiepraktijk zal aan de orde komen. Over mobiele apps zal een praktisch overzicht worden gegeven van privacy-aspecten en ook wordt een aantal risico's van het gebruik van alledaagse consumenten-apps door de politie aangestipt.