Aanpak identificatie/registratie asielzoekers door de AVIM

NIK 67-3
De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de Nationale Politie is verantwoordelijk voor de identificatie en registratie van asielzoekers. Het identificeren en registreren is een onderdeel in het gehele vreemdelingenproces in de vreemdelingenketen. Met de verhoogde instroom van asielzoekers zijn de aantallen dusdanig toegenomen dat de AVIM een aantal maatregelen heeft moeten nemen om deze aantallen te kunnen identificeren en registreren. Het is binnen de vreemdelingenketen een enorme (logistieke) operatie geweest om dit te realiseren. In deze workshop zie je de ins en outs van dit proces, maar worden ook de resultaten hiervan gedeeld.