Money makes the world go round!

NIK 67-4
De Nederlandse politie zet tijdens het EU-voorzitterschap, van 1 januari tot juli 2016, in op Financieel Opsporen als een belangrijke prioriteit om in samenwerking met Europese en andere politiediensten verder vorm te geven. Hoewel er mooie successen te delen zijn, loopt de (internationale) operationele praktijk toch nog vaak tegen knelpunten aan die vragen om een oplossing. Niet altijd is daarvoor wetgeving nodig. Tijdens de workshop zal aan de hand van actuele casuïstiek in beeld worden gebracht waar die knelpunten zitten. De deelnemers worden uitgenodigd daarop te reageren, hun ervaringen te delen en oplossingen, suggesties en ideeën aan te dragen.