Extremisme op straat: een interactieve simulatie van de Lokale Aanpak

NIK 67-6
Hoe kunnen de risico’s die van geradicaliseerde personen of jihadisten uit gaan zoveel mogelijk worden ingeperkt? In het lokale casusoverleg worden per casus gezamenlijk signalen van radicalisering of dreiging besproken en geduid en wordt een interventiestrategie opgezet. Bijvoorbeeld met politie, gemeente, OM, jeugdzorg, NCTV, reclassering en jongerenwerkers. In deze workshop kruip je in de huid van één van de partijen aan tafel van het casusoverleg en doe je mee aan een simulatie waarbij de risico’s die van een individu uit gaan, afgewend moeten worden. Zo kun je proeven hoe nuttig én soms lastig informatie-uitwisseling is en ontdekken welke interventie-mogelijkheden er zijn. Daarbij kun je ervaren dat het duiden van signalen die mogelijk op radicalisering of jihadisme wijzen geen gesneden koek is, maar in een gezamenlijke setting makkelijker is dan alleen.

Ter informatie: deze workshop heeft een verlengde workshoptijd en zal deels doorlopen in de pauze na deze workshop.