WebVoyager

NIK 67-9
WebVoyager is een instrument ontwikkeld door en voor de Nationale Politie waarmee illegale zaken op het open internet, dakweb en social media onderzocht kunnen worden. WebVoyager maakt het internet op een veilige en forensisch verantwoorde manier doorzoekbaar voor opsporingsdiensten. 
In ons politiewerk zoeken we vaak naar allerlei soorten van informatie. We maken hiervoor vooral gebruik van politieregisters. Wat hierin staat, kan gevonden worden, maar is dat ook alles en hebben we daar genoeg aan? Veelal jeukt het ons om ook even te Googelen. Het is vaak verrassend wat je op het internet kunt vinden over zaken of personen. Het internet heeft nog meer voordelen, namelijk dat er vaak gemakkelijk relaties tussen zaken, locaties en personen gevonden kunnen worden. Er zijn vaak veel potentieel identificeerbare gegevens rondom personen en zaken te vinden, zoals aliassen, nicknames, social media accounts, maar ook wat complexere zaken zoals Bitcoins of Google Analytics accounts. Het vinden en analyseren van deze informatie is handmatig eigenlijk niet te doen, al was het alleen maar om dat veel van deze informatie alleen ‘onderwater’ beschikbaar is. Google en andere zoekmachines vinden niet alles en laten ook nog eens niet alles zien. Je Google profiel bepaalt en beïnvloedt grotendeels je zoekresultaten. Ook laat je onbewust een herleidbaar spoor na van je zoektocht. Er zijn de afgelopen jaren op diverse onderwerpen binnen de politie en andere opsporingsdiensten initiatieven gestart om het zoeken op internet vorm te geven. Binnen WebVoyager zijn en worden de verschillende initiatieven bij elkaar gebracht zodat de kennis en kracht gebundeld kunnen worden. Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan WebVoyager. In deze workshop wordt het resultaat tot nu toe gepresenteerd.