EU samenwerking bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit

Binnen de EU werken de lidstaten sinds een paar jaar samen bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Hiervoor zijn EU-brede projecten ingericht die een operationeel karakter hebben. Door deze gecoördineerde samenwerking krijgen we steeds meer inzicht in de wijze waarop criminele netwerken internationaal opereren en slagen we er in toenemende mate in om ze gezamenlijk te ontmantelen. Het grensoverschrijdend financieel rechercheren en ontnemen maakt daarvan onderdeel uit. Deze werkwijze is vastgelegd in de EU beleidscyclus voor de aanpak van de georganiseerde criminaliteit en de daaruit voorkomende EMPACT projecten. De projecten hebben als doel de opsporingsdiensten te faciliteren bij de internationale samenwerking, ondersteund met EU subsidies. In deze workshop wordt uiteengezet hoe dit proces werkt, wat de geprioriteerde onderwerpen zijn binnen de EU en op welke wijze de opsporing gebruik kan maken van EMPACT. Er worden concrete voorbeelden gegeven.