Politie samenwerking in het buitenland. Bijzonder?

NIK 67-11
De Nationale Politie heeft veel internationale contacten. Dat moet ook wel want criminaliteit is steeds meer internationaal geworden en daar moeten wij als politie op inspelen. Er is bijna geen groot recherche onderzoek waar de buitenlandse component in ontbreekt. Informatie uitwisseling met het buitenland is belangrijk. We moeten elkaar snel vragen kunnen stellen over strafbare feiten die mogelijk in het buitenland zijn/of worden gepleegd maar ook over hoe we werkzaamheden samen en soms gelijktijdig kunnen uitvoeren. Dat wordt dan gedaan met behulp van een rechtshulpverzoek maar het kan ook via "politie-politie informatie". Sinds twee jaren heeft de Nederlandse politie 16 landen aangewezen als prioriteitslanden, daar werken we op (niet) operationeel gebied nog intenser mee samen. Die niet operationele samenwerking moet wel de opsporing ondersteunen. Bedoeling is uiteindelijk dat het internationale criminele netwerk wordt ontrafeld en de verdachten voor de rechter komen. Dat hoeft niet per se in Nederland te zijn.
Door goede internationale relatie netwerken te hebben, kun je een veel completer beeld krijgen van de criminele organisatie en veel betere resultaten behalen. Daarom heeft de Nationale Politie ook 19 liaison officers geplaatst over de hele wereld, is er een samenwerkingsverband met de Koninklijke Marechaussee die ook 10 liaisons wereldwijd heeft uitgezonden en is er nauwe samenwerking met de Belgische LO's. Dan is er nog het RST op Curaçao en de collega's die op missie zijn in vele delen van de wereld etc. Kortom, de Nationale Politie werkt ook internationaal!
In deze workshop wordt een beeld gegeven waarom werken in en samenwerking met het buitenland belangrijk is, hoe informatie wordt uitgewisseld en wordt geprobeerd dat aan de hand van voorbeelden beter inzichtelijk te maken.