Instroom van asielzoekers: samen naar oplossingen voor de toekomst

NIK 67-12
De hoge instroom van asielzoekers heeft de nationale politie voor behoorlijke uitdagingen gesteld. Eén van de grootste zorgen is de polarisatie in de samenleving. Zeker in relatie tot de actuele dreiging van terreur. Angst en weerstand tegen de komst van asielzoekers speelt een rol. Demonstraties en actiegroepen vinden gehoor. Maar ook binnen onze eigen organisatie is er polarisatie. We zijn een politie voor iedereen, maar ook een potentieel doelwit. Hoe gaan we hier mee om? Wat speelt er binnen de teams en hoe zorgen we dat iedereen vrijuit kan spreken? Deze workshop geeft inzicht en achtergrond in de problematiek. Je hoort de ervaring van een collega die zelf als vluchteling naar Nederland is gekomen. Stellingen worden besproken, maar de uitdaging is vooral om samen oplossingen voor de toekomst te bedenken.