JIT’s: Alle ins & outs

NIK 67-14
In deze workshop zal door de Nederlandse JIT experts een beeld worden gegeven van welke afwegingen een rol zouden kunnen spelen bij het besluiten tot het wel/niet aangaan van een JIT. Wanneer is een JIT nu de beste optie ten opzichte van andere vormen van internationale samenwerking? Tevens wordt ingegaan op de toepasselijke (inter)nationale wetgeving, de benodigde Nederlandse toestemmingsprocedure en de rol van Eurojust/Europol. Tot slot wordt met name ook aandacht besteed aan praktische tips& tricks/do’s & dont’s die van belang zijn bij de onderhandelingen met de andere JIT partner(s), de inhoud van de op te stellen JIT overeenkomst en het uiteindelijk praktisch vormgeven aan deze vorm van samenwerking.