Internationale ontwikkelingen in je achtertuin, op je bord, onderweg en om je heen. Import en export van ondermijnende milieucriminaliteit

NIK 67-15
Milieucriminaliteit kent geen grenzen. Vele verschijningsvormen van deze ondermijnende criminaliteit hebben een internationaal element in zich. Nederland is bij uitstek handel en transitoland. Denk daarbij aan de afvalhandel en export van E-waste, watervervuiling via de rivieren, lozingen, luchtvervuiling en handel in luchtemissienormen. Maar ook aan handel in gewasbeschermingsmiddelen, internationale oliehandel, productie en handel in scheepsbrandstoffen, internationale financiële verbanden bij de grote chemische bedrijven, chemicaliënhandel, handel in hormonen en dierengeneesmiddelen, illegale stoffen ten behoeve van de ‘groene’ biovergisting, ivoorhandel en traditionele Chinese medicijnen (wildlife crime/CITES), visstroperij, import illegaal vuurwerk... Kortom, internationale ontwikkelingen in je achtertuin, op je bord, onderweg en om je heen.
Voor de effectieve aanpak daarvan is informatie van en samenwerking met de internationale handhaving- en opsporingsinstanties van groot belang. Sinds 2008 heeft de EU zich uitgesproken voor een strafrechtelijke aanpak van milieucriminaliteit (EU 2008/99). Binnen Europa is een eerste inventarisatie gemaakt (IPEC) om beter zicht te krijgen op de verschijningsvormen in de Europese landen. Dit om vanuit de samenwerking beter proactief en vraag gericht informatie, best practices en procesmatige aanpak te starten. Ook Nederland doet mee en is toonaangevend. Hoe en waar moet je kijken om het te zien? Het inwinplan helpt bij deze vraag. Nederland zet bewust in op de intensivering van de internationale samenwerking, mondiaal en Europees. Na een internationale samenwerking op afval, geïnitieerd door Italië in 2014, is COBRA II op mondiaal en in Nederland uitgevoerd (CITES toezicht en handhaving project week). In 2015 is uitvoering gegeven aan Project Silver Ax op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen. Deze inzet op samenwerkende handhavingsprojecten is ten behoeve van een beter zicht op aard en omvang van deze internationale criminaliteitsvormen, met Nederland in de rol van draaischijf of slachtoffer. Deze workshop gaat in op de invloed van internationale verschijningsvormen in Nederland evenals het internationaal én lokaal signaleren en aanpakken.