Criminaliteit en mobiliteit


Politiewerk van wijk tot wereld
Criminaliteit wordt steeds mobieler en internationaler. De vrije toegang tot Nederland van een aantal nieuwe EU-landen stelt de Nationale Politie voor een aantal nieuwe uitdagingen. Naast de lokale (veel)pleger zien we tegenwoordig ook een toename van dadergroepen die Nederland uitgekozen hebben als hun “nieuwe” targetland. Dadergroepen die zich schuldig maken aan een breed scala aan delicten. Daarnaast zien we dat dadergroepen flexibel inspringen op de vraag van hun opdrachtgevers uit Nederland of uit het land van herkomst.

Introductie:

Algemeen:


Dit vraagt van ons verdere professionalisering in de operatie, in de samenwerking en in de informatiehuishouding. Mensensmokkel ontdekken bij een verkeerscontrole, via bedelende kindjes achter een georganiseerde bende komen of via een gestolen auto een zware overval weten te voorkomen zijn maar een paar voorbeelden van onze huidige praktijk.

Ons vak schakelt letterlijk meer en meer tussen wijk en wereld omdat daders en dadergroepen dat ook doen. Wat lokaal gebeurt in een basisteam heeft regelmatig een internationale dimensie. Wat betekent dat voor ons vak? Welke nieuwe methoden kunnen we hiervoor inzetten? Welke nieuwe instrumenten zijn beschikbaar? En hoe kunnen we gebruik maken van lokale en landelijke specialismen?

Programma NIK 220115