ZSM en Mobiel Banditisme

NIK64-4
In Noord-Holland proberen ze de mobiele bandiet binnen hun eenheid sneller als zodanig te identificeren. Hoe? Iedere verdachte wordt na aanhouding zichtbaar voor ZSM (in het SCC); wanneer een verdachte binnen de scope van deze pilot valt dan wordt direct via ZSM de internationale bevraging opgestart, dit via zowel de politie- als OM-kanalen. De uitkomst van de bevraging wordt indien mogelijk direct meegenomen in het afdoeningsbesluit door het OM. Daarnaast is de ambitie om de als zodanig geïdentificeerde mobiele bandiet bij een nieuw politiecontact (inter)nationaal als zodanig herkenbaar te maken. In deze workshop wordt een presentatie gehouden over de voortgang van deze pilot.