Trivium

NIK64-7
Trivium is een interventieconcept naar Engels model om op een slimme manier mobiel banditisme aan te pakken. Het is een trendbreuk met grootschalige, statistische verkeerscontroles die de Nederlandse politie geregeld draait. Geen grootschalige controles, maar dynamische, mobiele controles verspreid over het hele land. Daarbij wordt door de Landelijke Eenheid samengewerkt met de regionale eenheden en diverse ketenpartners zoals de Koninklijke Marechaussee, Europol, Douane en de fiscus. Tijdens de actie worden dagelijks ruim 250 mensen ingezet. Daarnaast worden er 800 ANPR-camera’s gebruikt die her en der in het land staan opgesteld. Samen kan er echt een vuist worden gemaakt naar de doelgroep toe. Mobiel banditisme is niet alleen iets voor de recherche. Het gaat ook om het leren herkennen van signalen in de wijk of tijdens de surveillance. In deze workshop wordt verteld hoe de Trivium methodiek werkt en wat collega's kunnen doen om mobiel banditisme aan te pakken. Sinds november wordt met deze methodiek gewerkt en inmiddels kunnen de eerste ervaringen worden gedeeld.