Workshop ‘Opsporend surveilleren’

NIK64-9
De Nationale Politie heeft opdracht gegeven om minimaal 1100 politiemedewerkers in de vorm van een workshop bij te scholen. Het doel van deze ééndaagse workshop is dat de collega’s opgeleid worden om het gedachtengoed van opsporend surveilleren binnen hun team onder de aandacht brengen en in overleg met hun leidinggevende hieraan een vervolg te gaan geven binnen het team. Begin 2015 start de Politieacademie met het aanbieden van de workshop ‘Opsporend surveilleren’. In deze workshop willen zij u graag kennis laten maken met de inhoud van de workshop ‘Opsporend Surveilleren”.