Samenwerken in de haven

NIK64-12
Rotterdam, een Global Hub en voordeur tot Europa. Jaarlijks doen zo'n 30.000 zeeschepen deze haven aan, waarbij snelheid een cruciale factor is. Van deze logistieke keten weten criminelen gebruik te maken. En hoe pakken we dit dan aan?