Internationale Rechtshulp

NIK64-1
Hoe is de internationale rechtshulp in Nederland georganiseerd, ter ondersteuning van de collega’s op straat tot en met nationaal opererende teams op het gebied van internationale mobiele criminaliteitsvormen? Deze workshop neemt u mee in de wereld van de bestaande structuur van de (L)IRC-keten, de internationale platforms Europol en Interpol, de vijf politiële rechtshulpkanalen, Interpol, Europol, Sirene, Liaison Officers en Foreign Liaison Officers, casussen uit de praktijk en geeft je vervolgens de ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Na deze interactieve workshop weet u hoe u op een veilige wijze politie-informatie internationaal kunt uitwisselen en in nauwe samenwerking effectiever resultaten kunt behalen.