Vernieuwend Werken in basisteam Meijerij

NIK 68-3
De maatschappelijke vraag naar dienstverlening van de politie is er één die continue verandert. Agenten, burgers en andere betrokken partijen hebben een enorme hoeveelheid goede ideeën over hoe dienstverlening eruit zou moeten zien. De innovatiekracht van de politie als organisatie en de zingeving in het werk van individuele dienders kan worden vergroot als die goede ideeën een plek krijgen waar ze worden beproefd en werkend worden gemaakt.
Basisteam Meierij heeft de kans gekregen om als Team Vernieuwend Werken deze plek te zijn. Ook daar hebben ze last van administratieve rompslomp, bureaucratie en ook het systeem. Maar toch hebben ze kans gezien de bedoeling weer centraal te stellen. Het geven van ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid en er in geloven zijn hierbij sleutelbegrippen. We hopen dat onze workshop jou inspireert om ook hiermee aan de slag te gaan. Wat is vernieuwend werken voor jou, wat heb jij hiervoor nodig? Wij denken graag met je mee!