Assistentie Collega door Peer Reviews & Snelle Kennismobilisatie

NIK 68-4
De afgelopen jaren al omarmd door openbare ordecommandanten rond evenementen, voetbal en demonstraties in binnen- en buitenland: zij willen niet anders meer, dan één keer per jaar een peer review aanvragen en zelf als teamlid in een andere eenheid reviewen. Al meer dan 150 keer succesvol gedraaid: twee en een halve dag met een gemixt team van zes tot acht collega’s uit verschillende eenheden real time de praktijk van een collega volgen, die hetzelfde werk doet en daarop met gerichte vragen feedback wil. De kracht zit hem in de veilige leeromgeving, het collegiale en de validiteit van het proces van de review; het rapport wordt altijd gewaardeerd en de teamleden leren zelf gigantisch veel, omdat je ook op jezelf reflecteert als je een ander bezig ziet. Een anonieme samenvatting van een serie reviews op hetzelfde onderwerp, wetenschappelijk geanalyseerd, levert bovendien meteen toepasbare vakkennis op voor de collega’s in het hele land. De vorm, die qua proces erg nauw luistert, is toepasbaar op alle vakgebieden; inmiddels wordt er op deze wijze ook gereviewd bij opsporing, horecateams, basisteams en in het politieonderwijs. Bij deze reviewmethode intervenieer je niet tijdens de operatie, die je observeert, maar geef je dus achteraf onderbouwde feedback.
Een heel andere vorm benadert nog meer de titel: Assistentie Collega; de Snelle Kennismobilisatie. Daar bemoei je je wel met de operatie, vaak in de voorbereiding. Als een collega met een lastig probleem zit bij een soms plotseling naderende gebeurtenis, waar politie-inzet wordt gevraagd, wordt naar aanleiding van de vraag een club geformeerd van in- en externe experts en ervaringsdeskundigen. In een dagdeel wordt ter plaatse middels een gestructureerde versnellingsdiscussie feedback gegeven: do’s en don’ts, tegenspraak, out of the box op nieuwe benaderingen komen enz. Deze vorm neemt snel toe.
En tot slot; Wat is dit goed en leuk om te doen! Doe je mee met deze beweging? Moet je wel willen leren!