Geweld vraagt om professioneel optreden

NIK 68-6
Geweld is onlosmakelijk verbonden met politiewerk. Enerzijds betreft het instrumenteel geweld, voortvloeiend uit het geweldsmonopolie, anderzijds de confrontatie met geweld. Geweld tijdens het werk wordt nog wel eens afgedaan als 'vanzelfsprekend', 'logisch' en 'bij het werk horend'. Maar klopt dat frame? En als geweld in het werk zo vanzelfsprekend is, hoe gaan wij daar dan als politie mee om?
De afgelopen periode is veel aandacht geweest voor het beoordelen van geweldsaanwendingen door politiemedewerkers en de zorg voor medewerkers die geweld hebben ontmoet. Aandacht hiervoor is meer dan logisch en we hebben daar flinke stappen in gezet.
In deze workshop gaan we in op de beslissing om tot geweldgebruik over te gaan. Welke elementen spelen mee in die ‘split second’ van de beslissing? Wat gaat goed, wat heb je gemist en wat heb je dan nodig?
Het toepassen en ontmoeten van geweld heeft invloed op het welzijn van politiemensen. Niet voor niets heeft de politie het welzijn van werknemers nadrukkelijk geprioriteerd. Een prioriteit die onlangs weer een prominente plaats heeft gekregen in de Herijking.
In deze workshop werk je mee aan het versterken van het professioneel optreden bij het tegenkomen van geweld tijdens het werk. De input die we hier verzamelen, wordt tevens gebruikt als input voor het wijzigen van de geweldsinstructies ‘inzet vuurwapen’ in de Ambtsinstructie.