De kloof tussen werkelijkheid en perceptie

In deze workshop wordt het Drieluik Concept ® aangeboden; een programma waarbij de perceptie op meerdere manieren wordt aangesproken. Het confronteert de deelnemers met hun aannames, soms vooringenomenheid en de gevolgen daarvan. Het programma heeft een interactieve “in your face” benadering waarbij niemand achterover kan zitten, maar een ieder wordt meegezogen in de discussie/ beweging. In de vorm van empowerment word je verleid tot bewustwording, met als hoofddoel jou te motiveren jouw gewenste levensdoelen te behalen.