Teambalans

NIK 68-11
Teambalans geeft je als teamleiding en als medewerker de gelegenheid om samen fundamenteel te kijken naar het vraagstuk buiten voor jullie team. Samen, op basis van de expertise van een ieder kijken jullie naar wat voor die vraagstukken noodzakelijk is aan kennis en kunde in je team. Oftewel: hoe kunnen we die vraagstukken aanpakken? En wat hebben we daarvoor nodig aan bemensing, cultuur, expertise etc.?
Na deze stappen te hebben gezet, ga je in gezamenlijkheid kijken naar de dan geldende samenstelling van je team. Na de schouw van de medewerkers en de teamleiding van je team valt eenduidig vast te stellen waar de doorontwikkeling van je team een boost nodig heeft. Maar niet alleen dat: ook de loopbaankansen en ontwikkelingen van de collega’s in het team of juist de onmogelijkheden worden duidelijk.
Echt samen bouwen aan je team en aan je loopbaan!