Conspire2inspire

NIK 68-15
“Laat degene die de wereld in beweging wil zetten, eerst zelf in actie komen.” Socrates

Veranderen begint bij pioniers, die het lef hebben om te experimenteren. Te doen! Door te doen, leren we wat werkt en wat niet werkt, raken anderen geïnspireerd en raken oude patronen, die niet meer voldoen, uitgesleten. Dit doen, doen we niet apart, maar in verbondenheid met de andere pioniers. Met dit project hebben we een groeiende (positieve) conspiracy gecreëerd die bestaat uit collega’s van zowel operatie als directies, korpsstaf en PDC. We bieden elkaar kennis, handvatten en een groot netwerk om elkaar toe te rusten om onze rol als pionier ten volle en succesvol op te kunnen (blijven) pakken. Ben jij een baanbreker die (nieuwe) mogelijkheden ziet en benut voor de groei van onze organisatie? Doe mee en laat de weg voor jouw ambitie, talent en professionaliteit vrijmaken binnen onze conspiracy en gebruik jouw expertise en netwerk om anderen dezelfde kans te bieden.