“Over de Streep”; workshop voor kennismaking met de interactieve teamdag

NIK 68-16
“Over de Streep” is een maatwerkproduct te gebruiken binnen alle afdelingen waar men oog heeft voor sociale veiligheid. In het kader van het vergroten van de morele en mentale weerbaarheid is “Over de Streep” doorontwikkeld tot een op een team toegeschreven teamdag. Met het doel de bewustwording over omgangsvormen en sociale veiligheid op gang te brengen:
  • Hoe maak ik keuzes?
  • Wat is daarin goed?
  • Wat had eventueel anders gekund?
  • Hoe doet iemand anders dat? 
Dit speelt zich af binnen de context van sociale veiligheid in de werkomgeving.
Concreet ziet de workshop er als volgt uit: Allereerst een korte presentatie van het product "Over de Streep". Daarna laat een interactieve oefening de deelnemers ervaren om zich kwetsbaar op te (durven) stellen, waarbij reflectie op eigen gedrag en het maken van morele afwegingen een onderdeel zullen vormen. Centraal staat hierbij het lerend effect binnen een groep over omgangsvormen, integriteit en sociale veiligheid. 
Kom de workshop beleven! Mocht je hierna vragen of opmerkingen hebben of geïnteresseerd zijn in deze teamdag, er liggen flyers voor je klaar of vraag het de workshopleiders.