Weet wat er leeft!
Verbinding maken in tijden van polarisatie.


Burgers rekenen op een professionele politie die er is wanneer het nodig is, ook in een tijd van polarisatie en radicalisering in een samenleving die zich blijft ontwikkelen. Als politie sta je er middenin, vaak letterlijk. Het is langzamerhand een cliché dat de politie in verbinding moet staan met die samenleving. Wat houdt dat nu concreet in? Hoe onderhoud en ontwikkel je een netwerk als spanningen oplopen? Wat is de rol van ketenpartners en sleutelfiguren? Hoe kan je een zaak betekenisvol afdoen en hoe communiceer je daar dan over? Hoe krijg je meer zicht op de cyberwereld? Hoe maak je verbinding middels sociale media en hoe kun je ze op een goede manier inzetten? Het gaat altijd om mensen, maar ook: hoe gebruikt de politie nieuwe methoden en technieken om zicht te krijgen en te houden op “de buitenwereld”?

Op deze NIK-themadag delen collega’s hoe zij weten wat er leeft, hoe zij in de praktijk verbinding maken met wijkbewoners, jeugd, slachtoffers van misdrijven en ketenpartners, zowel in de echte als virtuele wereld.

De themadag wordt gehouden in congrescentrum ‘De Reehorst’ in Ede. Deelname aan deze dag is gratis. Voor informatie kunt u contact opnemen met het Congres- en Evenementenbureau Politieacademie, telefoon (088) 66 22 030, e-mail: congres@politieacademie.nl.