Naar toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal in 2020

NIK-69-11
De afgelopen jaren zijn 64 verschillende maatregelen ontwikkeld om de openbare orde rondom een voetbalwedstrijd te beheersen. Passen al deze maatregelen nog in de huidige tijdsgeest? Of moeten er andere dingen gebeuren om een stap voorwaarts te maken? Samen met haar (keten)partners is de politie op zoek naar mogelijkheden voor toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal in 2020 en zijn nieuwe afspraken gemaakt om dit te bereiken. Tijdens de workshop delen we graag de visie naar een toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal, maar we dagen u ook uit om met mee te denken over nieuwe oplossingen.