Verbinding… bouwen in rust om te oogsten in crisis

NIK-69-14
In een wijk van twee vierkante kilometer, met 35.000 geregistreerde inwoners, waar meer dan 125 verschillende nationaliteiten en alle wereldreligies vertegenwoordigd zijn, is verbinding met de wijk en in de wijk van essentieel belang voor de legitimiteit van de politie. Het leggen van verbindingen en optuigen van een adequaat netwerk, bouw en onderhoud je in “vredestijd”, zodat het zijn waarde kan bewijzen in “oorlogstijd”. Vanuit alle drie de teams in district A (centrum) van de eenheid Den Haag zijn we hier dag dagelijks mee aan het werk. De rellen van vorig jaar hebben laten zien hoe belangrijk dit is en welke kracht er vanuit zo’n netwerk georganiseerd wordt wanneer het er echt om spant. De jaarwisselingen van de afgelopen vijf jaar zijn hier een ander mooi voorbeeld van. In- en uitsluiting zijn vraagstukken die hieraan gerelateerd kunnen worden, op macro- en op microniveau. Ik denk dat wij een mooi verhaal te vertellen hebben…een verhaal gebaseerd op dag dagelijkse werkelijkheid en voorbeelden waarin, naast alle andere drie kernwaarden, verbinding centraal staat. Gekscherend…: “Wat Obama en Poetin niet lukt…krijgen we hier in de wijk wel voor elkaar” waarmee we maar uit willen drukken dat ondanks alle maatschappelijke, politieke en religieuze tegenstellingen er vanuit verbinding ontzettend mooie dingen tot stand gebracht worden!