Politie van iedereen

NIK-69-15
De wereld verandert en de Nederlandse samenleving wordt complexer. De druk op de overheid en haar instituties wordt groter. Deze ontwikkelingen in combinatie met de steeds mondiger geworden burger, die steeds meer voor zichzelf en van de ander verlangt, maakt de veiligheidsopgave complexer. Continue herwaardering is een vereiste in een steeds veranderende wereld. Maar in hoeverre doen wij dat als politie? In hoeverre zijn we in staat om politieprocessen te laten meebewegen in de richting die de samenleving van ons verlangt? We stellen innovatie centraal, maar hoe innovatief zijn we eigenlijk op de thema’s: veiligheid, vrede en verbinding? In hoeverre zoeken wij contacten en oplossingen die buiten onze organisatie liggen? In hoeverre zijn wij in staat om de kwaliteiten van onze eigen mensen te zien en in te zetten? Gezien de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de problematiek rond onder andere etnisch profileren moeten we constateren dat we nog niet de politie zijn van iedereen. De centrale vraag in deze workshop is daarom:
Zijn wij (nog) de politie van iedereen? En zo niet, hoe zorgen wij dan dat we wel de politie van iedereen worden?