Analyse bij de Taskforce Vreemdelingen en Migratiecriminaliteit

NIK-69-3
Veel vluchtelingen zoeken hun heil in Europa, ook in Nederland. In oktober 2015 is naar aanleiding van de grote toename van het aantal asielzoekers het NSGBO Asielstromen en Mensensmokkel gestart. Meteen bij de opstart is er een aantal tactisch/strategisch analisten aan de backoffice van de NHIN (Nationaal Hoofd Informatie) toegevoegd. Deze analisten zijn ingezet om een breed scala aan vragen te beantwoorden variërend van fenomeenanalyses tot toekomstscenario’s. Inmiddels is het NSGBO omgevormd tot de Taskforce V&M. De werkzaamheden worden hierin voortgezet, in een zo mogelijk nog groter speelveld.
Wordt Nederland door de komst van asielzoekers onveiliger? Plegen asielzoekers meer criminaliteit? Worden asielzoekers door de politie anders behandeld? Klopt het beeld uit de media over asielzoekers? Gelukzoekers? Terroristen? Testosteronbommen? En wat staat ons allemaal nog te wachten? De beantwoording van deze vragen gebeurt uiteraard niet in een vacuüm. We staan constant in verbinding met de verschillende eenheden en we hebben korte lijnen met onze opdrachtgevers en met de staf van de korpsleiding. Daarnaast staan we in nauw contact met partners in de vreemdelingenketen en met academische onderzoeksinstellingen. In deze interactieve workshop vertellen we over hoe we in dit complexe speelveld de antwoorden op al deze vragen proberen te vinden.