Kwestie van leven of dood(ongelukkig)

NIK-69-4
Jaarlijks komen wij met meer dan een miljoen slachtoffers van misdrijven in aanraking. Hebben wij nog echt contact? Wie is kwetsbaar en welke bijzondere maatregelen hebben wij en ketenpartners om hen te beschermen? Met de ‘Individuele Beoordeling van slachtoffers’, al dan niet in een oogwenk, kunnen we voor een slachtoffer niet alleen het verschil maken tussen leven en dood, maar ook een bijdrage leveren aan het sneller kunnen oppakken van de draad van zijn of haar leven.