Leerateliers Jeugd en Huiselijk Geweld (JGZ): Werken vanuit de bedoeling en leidende principes

NIK-69-5
Herkent u het gevoel dat we bij jeugd en huiselijk geweld zaken op ZSM, vaker dan ons lief is, niet in staat zijn het effect te bereiken dat we willen bereiken? Dat het, door de veelheid aan zaken op ZSM, niet altijd lukt achterliggende problematiek te herkennen en hierop te reageren? Uit het urgentie gevoel om het beter te willen én moeten doen, zijn de leerateliers jeugd, gezin en zeden (JGZ) ontstaan. Onder andere in de eenheid Noord-Holland zijn we met elkaar op zoek gegaan naar wat het van ons vraagt om te ‘doen wat nodig is’ voor de veiligheid van het kind en het gezin. Binnen de leerateliers gaat het niet om nieuwe procedures en richtlijnen maar om wakkere, bevlogen professionals werken vanuit de bedoeling én daar de verantwoordelijkheid voor nemen.
Tijdens deze workshop wordt u uitgedaagd om naar de patronen binnen ZSM te kijken vanuit het gedachtegoed van ‘Verdraaide organisaties, Terug naar de bedoeling’, het boek van Wouter Hart. We delen wat we hebben geleerd in de leerateliers en gaan in gesprek aan de hand van praktijkvoorbeelden.