Discriminatie melden bij de politie?

NIK-69-7
“Waarom melden slachtoffers van moslimdiscriminatie zich niet tot nauwelijks bij de politie?” Met deze onderzoeksvraag stuurde het landelijk programma Kracht van het Verschil vorig jaar een recherchekundige op pad. Uit eerder onderzoek leek immers naar voren te komen dat de meldingsbereidheid binnen deze gemeenschap significant lager lag dan binnen andere bevolkingsgroepen. Het antwoord op dergelijke vragen vind je niet achter je bureau, maar in gesprekken met mensen. Dat het in dit geval om mensen bleek te gaan die ervoor gekozen hadden zich niet bij de politie te melden en dat het nu diezelfde politie was die met hen daarover wilde praten, maakte de opdracht moeilijk. Hoe moeilijk werd duidelijk na twee maanden, toen meer dan honderd gesprekken, telefoontjes en e-mails slechts drie interviews opgeleverd hadden. In deze workshop krijg je te horen hoe het uiteindelijk toch lukte om contact te leggen en meer dan veertig slachtoffers te spreken. Daarnaast krijg je antwoord op de vraag waarmee het onderzoek begon; welke barrières weerhouden slachtoffers van moslimdiscriminatie er nu precies van om naar de politie te stappen? En wat kunnen wij doen om deze drempels weg te nemen?