Cybermonitor

NIK-69-8
We leven in een wereld waarin ontwikkelingen en innovatie razendsnel gaan. Ook criminelen profiteren hier van, waardoor cybercriminaliteit een steeds groter gevaar vormt voor de samenleving. In combinatie met de constant toenemende stroom aan (digitale) informatie is het lastig om op de hoogte te blijven van alle relevante ontwikkelingen. Daardoor mist er een actueel en integraal beeld om zowel op beleids- als op operationeel niveau de juiste beslissingen te kunnen nemen. Om ervoor te zorgen dat de politie en haar partners aan de voorkant komen, moeten we deze ontwikkelingen volgen om te weten wat er gaande is. Op deze manier kunnen nieuwe trends en fenomenen op het gebied van cyber vroegtijdig onderkent worden en kan de politie in plaat van reactief, juist proactief te werk gaan. Het project cybermonitor onderzoekt of het mogelijk is een cybermonitor te ontwikkelen die (real-time) informatie kan verschaffen over wat er gaande is in de wereld en nieuwe fenomenen kan detecteren? Grote uitdaging is: hoe zorgen we dat deze informatie betrouwbaar is? Ons project verkent de mogelijkheden om deze monitor op het gebied van cyber te realiseren. Dat doen we wel vanuit het oogpunt hetzelfde framework ook voor andere toepassingen, zoals CTER of Ondermijning, te kunnen gaan gebruiken.