Verbinding met uiteenlopende groepen in een gemeenschap

NIK-69-10
Het afgelopen jaar is in Ede veel ervaring opgedaan met verbinding in tijden van polarisatie. Dit in zowel de discussie over de komst van het AZC als in de onrust in de wijk Veldhuizen. Daar liepen de spanningen tussen groepen op waarbij wederzijdse beelden van de andere groep bestonden. (Extreem) links stond tegenover (extreem) rechts. Spanningen traden op in de Marokkaanse gemeenschap, maar ook binnen de orthodox christelijke dorpen van de biblebelt. Als politie sta je er (soms letterlijk) midden in. Hoe kies je dan positie? Wat bepaalt je handelen? Hoe ga je daar als team mee om, ook als daardoor interne spanningen ontstaan? Hoe blijf je neutraal? Wat is de rol van de media, die soms heel sturend kan zijn in de beeldvorming over ons handelen?