Hoe kan online video bijdragen aan de verbinding met de bewoners in de wijk? #PRO247

NIK-69-12
In een tijdperk waarin de opkomst bij buurtbijeenkomsten en telefonische meldingen terug lopen en smartphones met daarop Social Media niet meer uit het straatbeeld zijn weg te denken, vraagt onze directe omgeving om een breder palet van communicatiemogelijkheden. Naast het gebruik van Social Media als Facebook, Twitter en Instagram wordt ook online video gebruikt om de verbinding met de bewoners in de wijk te maken. Hoe kun je online video effectief inzetten via Social Media en welke effecten kun je vervolgens verwachten? Wat breng je wel en wat niet in beeld? Hoe gaan de media met dit soort beelden om? Tijdens deze interactieve workshop komen de kansen en de risico’s die online video met zich meebrengen in beeld en aan bod.